Friday, October 15, 2010

cubaan 1,2

ada riwayat menyatakan,
sembilan daripada 10 punca rezeki itu, datangnya daripada perniagaan.